top of page
Nejlepším expertem na sebe jste Vy

Společnost MediCoach se specializuje se na prevenci syndromu vyhoření a podporu odolnosti vůči stresu u lékařů, sester, záchranářů, lékárníků, manažerů a dalších zdravotnických pracovníků, ať již pracují v soukromém nebo státním zařízení. Vycházíme ze znalosti zdravotnického prostředí v České republice. To nám umožňuje lepší pochopení našich klientů a nabídnutí řešení každému na míru.

Data ze studie České lékařské komory (ČLK) potvrzují, že je potřeba se tomuto tématu věnovat. Proč?

  • 83 %  českých lékařů se cítí ohroženo vyhořením 

  • 34 %  lékařů už vykazuje jeho střední až těžké příznaky   

Vyhoření přitom významně zvyšuje riziko profesních chyb, snižuje výkonnost, zhoršuje vztahy na pracovišti i v osobním životě, zdravotní stav a především celkovou radost ze života.

Pomáháme klientům v rámci individuálních sezení nebo skupinových workshopů a přednášek identifikovat a posilovat to, co každému osobně dobře funguje, a hledat jejich vlastní postupy a řešení, jak by to mohlo fungovat ještě lépe. V bezpečném prostředí, s plným respektem, důvěrou a porozuměním. Vycházíme z filozofie, že nejlepším expertem na sebe je každý sám. 

Osobní i týmové koučování je v byznysovém prostředí již řadu let ověřeným efektivním způsobem podpory manažerů a vítaným korporátním benefitem. Zdravotníkům, kteří by si ve svém poslání podporu zasloužili nejvíce, se zatím bohužel koučování příliš nedostává.

 

Posláním společnosti MediCoach je to změnit a nabídnout zdravotnickým pracovníkům hledání nových řešení, která jim mohou pomoci v jejich nelehké profesi.

bottom of page