top of page

O nás

Profile 2.jpg
MUDr. Pavla Mendlová

Naším lékařským posláním je pomáhat. Čím více jsme však do svého poslání ponořeni, tím méně je jednoduché si uhlídat, aby to nebylo na náš úkor. Z prázdného džbánu ale nelze nalévat. Věřím, že i medicína se dá dělat s dlouhodobě udržitelnou radostí, elánem a při zachování duševního a fyzického zdraví. Jsem přesvědčena, že svůj návod, jak na to, má každý z nás v sobě. Je pro mě velkou ctí s respektem doprovázet klienty při jeho hledání.

 

Koučování mě nadchlo již při prvním vyzkoušení. Několik koučovacích hodin mi v roce 2012 naprosto změnilo život na různých úrovních. Rozhodla jsem se proto metodiku naučit, abych mohla obdobnou podporu nabídnout ostatním. 

Ve své práci těžím z dlouhodobých zkušeností nemocničního lékaře, koordinátora mezinárodních výzkumných projektů i korporátního medicínského odborného poradce a interního kouče. Specializuji se na témata prevence vyhoření, resilience, motivace a komunikace. Ráda v koučování využívám různé kreativní techniky i práci s tělem. Kromě své soukromé praxe se věnuji i výuce pro studenty a profesionálnímu dobrovolnictví pro různé pacientské organizace.

DSC09844-Edit-2.jpg
Mgr. et Mgr. Monika Radová

Carpe diem je rčení, které mě provází po celý život. Umět si intuitivně vybrat svoji cestu, nebát se po ní kráčet a to vše s hlubokým pocitem štěstí, naplnění, s pokorou i přijetím vlastních nedostatků.

Během svého studia jsem poznala obory sociální pedagogika, sociální práce, zabývala jsem se řízením zdravotnických a sociálních organizací. Absolvovala jsem mimo jiné roční stáž v Regensburgu na tamní Krajské klinice. Kontakt s lidmi v kómatu i vhled do ergoterapeutické péče mě nesmírně obohatily. To vše proto, abych se poté učila od těch, jejichž intuice je rozvinutá plně, od dětí. Mezi mé hlavní kompetence práce v mateřské škole patřily: vedení týmu, individuální konzultace s rodiči jednotlivých klientů a samozřejmě pedagogická činnost, jež podpořila nejen moji trpělivost ale především všímavost. Koučování mi následně vložilo do ruky konkrétní metody práce s lidmi, které propojily vše doposud poznané.

Věřím, že když včas odhalíme své potřeby a budeme je umět dobře komunikovat, dosažení vytyčených cílů bude stále snazší. Komunikační dovednosti, otevřenost, motivace, intuice, vnímání vlastních hranic, seberozvoj, všímavost, týmová spolupráce, vzdělávání, vedení týmu - jsou témata, která mi jsou blízká.

phpThumb_generated_thumbnail (2).jpg
Martin Havelka, MBA

Již od malička jsem rád stavěl věci, které jsou užitečné a fungují. Proto jsem se vrhl do oboru informačních technologií. S přibývajícími zkušenostmi jsem pochopil, že i v tomto oboru to nejdůležitější nejsou technologie, ale lidé. Lidé, kteří díky své kreativitě, úsilí a spolupráci, stále překonávají hranice svých možností.

 

Od roku 2000 se tak s nadšením věnuji vedení projektů, budování a leadershipu týmů. Věřím v otevřenost a udržitelný růst, v to, že úspěch týmu je třeba budovat o základu. Tedy jako v letadle - nejprve je potřeba nasadit masku sobě, pak se postarat o jednotlivé členy, a v především nezapomenout na vzájemnou spolupráci.

 

Jak při individuálních sezeních, tak v práci s týmy, jsou mi blízká témata motivace, komunikace, rozvoje, růstu a transformace. 

Naši coachové spolupracují s řadou zdravotnických zařízení a organizací, např.

  • Česká lékařská komora: semináře a workshopy pro lékaře

  • 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy - výuka a přednášky pro studenty (př. Komunikace, Resilence, Volba specializace)

Ruská

bottom of page