top of page

MediCoaching

 • Spokojenější zdravotník, celý zdravotnický tým, klienti i vedení

 • Lepší

 • Odolnost vůči stresu

 • Schopnost zvládat obtížné situace

 • Výkonnost a motivace

 • Empatie a stabilita

 • Komunikace v týmu i s pacienty

 • Rozhodovací schopnosti, adaptace nových léčebných trendů

 • Méně

 • Konfliktů, chyb a stížností

 • Nemocnosti a fluktuace zaměstnanců

 • Nákladů na léčbu pacientů při lepší efektivitě terapie

S plným porozuměním ke strastem i radostem vitae medicorum.

MediCoaching zajišťuje všechny benefity klasického koučování, v plném souladu s Kompetencemi a Etickým Kodexem International Coaching Federation, navíc je však díky znalosti lékařského prostředí účinně přizpůsoben specifickým potřebám zdravotníků. To vše tak, aby aktivně podporoval trvale udržitelnou radost z medicíny i ze života, s plným respektem k vysokému profesionálnímu mentálnímu, emočnímu i fyzickému nasazení zdravotníků.

Mnoho času denně soustředěně nasloucháte vašim pacientům, věnujete jim svoji pozornost a zájem, podporujete je a motivujete. Dotýkají se Vás bolesti a obtíže jejich i jejich blízkých. Dáváte mnoha lidem na mnoho způsobů.  Kdo ale dává Vám? Jak často máte možnost soustředěně dostávat?

 

MediCoaching poskytuje prostor věnovaný výhradně sobě, bezpečné místo chráněné plnou profesní mlčenlivostí, nabízející možnost se zastavit, získat odstup, mluvit o všem, o čem je potřeba. Nabízí spolehlivého průvodce na cestě, jejíž cíl i průběh si řídíte sami. Vyjadřuje respekt a hluboké naslouchání s upřímným zájmem, motivaci a podporu v hledání různých strategií a řešení i jejich uskutečňování. 

MediCoaching nabízí  široké kombinované benefity pro zdravotnické pracovníky, pacienty i zaměstnavatele. 

bottom of page