top of page

Seminář pro pedagogy

Aktivní prevence stresu a syndromu vyhoření pedagogických pracovníků

Připravili jsme pro Vás prezenční seminář akreditovaný v systému DVPP v délce 8 hodin (MSMT-34393/2019-1-1109).

 

Vzdělávací cíl

Získání a nácvik konkrétních dovedností a cílených technik pro aktivní prevenci stresu a rizika vyhoření pedagogických pracovníků, včetně detailní metodiky a motivace pro jejich začlenění do denní praxe účastníků.

Počet účastníků

Vzhledem k velkému důrazu na praktické pojetí semináře je stanoven maximální počet účastníků na 16 osob.

 

Obsah semináře

Interaktivní seminář je zaměřený na sebezkušenost účastníků a praktický nácvik technik pro zvýšení resilience (odolnosti vůči stresu). Je veden koučovacím přístupem, s respektem k individuálním pohledům, s důrazem na nalézání vlastních osobních řešení a strategií každým z účastníků a podporou jejich praktické implementace v denní praxi.  Volitelnou součástí semináře jsou i následné aktivity pro dlouhodobé udržení konkrétních postupů, které si daný účastník z kurzu odnesl a rozhodl se je zařadit do své praxe.

Témata semináře

 • Úvod, seznámení, představení koučovací metodiky

 • 1. část

  • Resilience – definice, význam, její jednotlivé aspekty – interaktivní brainstorming.

  • 4 kvadranty resilience (body-heart-mind-spirit) a jejich provázanost. Praktické projevy v denní praxi.

  • Osobní analýza rizikových a protektivních faktorů odolnosti vůči stresu.

 • 2. část

  • Podrobný rozbor jednotlivých kvadrantů, shrnutí aktuálních vědeckých poznatků a doporučení včetně stanovisek WHO.

  • Fyzická rovina jako základ pro odolnost.

  • Možnosti podpory emoční stability pedagogických pracovníků, práce se silnými emocemi. Modelové emočně vypjaté situace a jejich řešení, nácvik metodiky s využitím vlastních situací a zkušeností účastníků.   

 • 3. část

  • Mindfulness pro pomáhající profese 

  • Zdroje vnitřní motivace a aktivní práce s ní, cíle a poslání, ujasnění osobní vize.

 • 4. část

  • Profil Superhrdiny – co potřebujeme k tomu, abychom byli ve své profesi trvale a udržitelně co nejužitečnější a nejspokojenější. Individuální rozbor a nastavení konkrétních krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých kroků.

  • Facilitovaná tvorba společného modelového Plánu resilience a následně individuálních plánů účastníků. 

 • Závěr: reflexe účastníků, zpětná vazba a ukončení semináře

Zaujalo Vás téma prevence syndromu vyhoření? Chtěli byste se dozvědět podrobnější informace? Kontaktujte nás a my Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a zároveň může naplánovat seminář i pro Vaše kolegy.

 

bottom of page