Nejčastější témata

lékaři
Zdravotníkem (skoro) bez stresu

Co můžeme udělat pro to, aby nás i po letech s medicínou bavil svět? A co můžeme udělat pro sebe, abychom mohli ještě lépe pomáhat našim pacientům? A jak se dá posilovat musculus gaudius medici? 

Interaktivní seminář nabídne v konkrétních příbězích pohled na stále více aktuální témata prevence syndromu vyhoření a podpory osobní resilience zdravotníků i praktické tipy pro pozitivní naladění v denní praxi.

Žena & Doctor
Pozitivní komunikace v negativních situacích

Způsob vzájemné komunikace mezi lékařem a pacientem i mezi jednotlivými členy zdravotnického týmu může značně přispívat k úspěšné léčbě pacienta a radosti z práce lékaře, může se ale také z různých důvodů stát významným stresorem pro obě strany.  Co můžeme udělat pro to, aby se komunikace nesla co nejvíce v pozitivním duchu užitečném pro nás i pacienta? A jak sám sebe podpořit v konfliktních situacích? 

Interaktivní přednáška nabídne v konkrétních příbězích techniky efektivního naslouchání, vyjednávání a řešení konfliktů   i praktické tipy pro úspěšnou komunikaci v obtížných situacích v denní praxi.

Nemocnice koridoru
Time management pro lékaře aneb život 24/7

Časové zatížení je dle studie ČLK nejhorším stresorem lékařů, společně se zdravotnickou legislativou. Významně tak přispívá k riziku vyhoření s veškerými důsledky včetně profesních chyb, snížení výkonnosti a narušení sociálních vazeb. Co všechno se dá stihnout? Co můžeme udělat pro to, aby se stihlo všechno důležité? A co je pro mě to důležité, co rozhodně chci a potřebuji stihnout?

Interaktivní přednáška nabídne v konkrétních příbězích klíčové techniky efektivního time managementu i praktické tipy pro úspěšnou organizaci času v denní praxi.