top of page

Nabídka

Individuální coaching

Plně důvěrné individuální kontrakty zaměřené na zvolené téma klienta a podporu hledání jeho vlastních nejvhodnějších strategií a způsobů řešení. V bezpečném prostředí, s plným respektem, důvěrou a porozuměním. Protože nejlepším expertem na sebe je každý sám. Kontrakt zahrnuje i komplexní individuální podporu mezi sezeními po celou dobu trvání.

 • 6 – 10 sezení (vhodné je rozložení do 3 – 6 měsíců)

 • 1 osoba

 • Osobně/Skype/pracoviště klienta

Interaktivní přednášky

Nabízí v konkrétních příbězích aktuální pohledy na dané téma, klíčové techniky a praktické tipy i dostatečný prostor pro osobní reflexi a diskuzi.

 • 90 minut

 • Neomezené auditorium

 • Osobně/webinář

Workshopy

V malé skupině nabízí inspiraci ze zahraničí i jiných oborů, prostor dopřát si chvíli k zastavení a reflexi i přímo si vyzkoušet v bezpečném prostředí různé techniky k danému tématu.

 

VIP+: pro maximální efektivitu je u workshopů možné zvolit VIP variantu, kdy mají účastníci následně možnost rozebrat a doladit nejvhodnější konkrétní kroky pro sebe/svůj tým na individuálním koučovacím sezení v rámci balíčku za zvýhodněnou cenu.  Zvýhodněná nabídka platí i pro standardní koučovací kontrakt, pokud je objednán do 2 měsíců po workshopu.

 • 4 hodiny

 • Maximálně 12 osob

 • Osobně

Programy šité na míru pro zdravotnické týmy

Semináře a workshopy přímo na pracovišti nebo na výjezdní akci šité na míru konkrétního týmu. Trvání a počet účastníků dle domluvy a specifických požadavků zadavatele.

 • Kompletní nastavení podle potřeb klienta

Programy šité na míru pro zdravotnické týmy

Semináře a workshopy přímo na pracovišti nebo na výjezdní akci šité na míru konkrétního týmu. Trvání a počet účastníků dle domluvy a specifických požadavků zadavatele.

 • Kompletní nastavení podle potřeb klienta

bottom of page